Innerlijke alchemie

Het lichaam als transformatiehuisje, de 7 fasen in het omsmeden van ons dagelijks lood tot duurzaam goud

Het is een unieke kans om op aarde te zijn. Het is de enige plek waar dualiteit is en daar waar tegenstellingen zijn kunnen wij ze overstijgen. Dit proces van het verlichten van onze duisternis heet transformatie. En of we er nou bewust van zijn of niet, alles en iedereen, van klein tot groot, bevindt zich continu ergens in dit proces.

Het transformatieproces is geen lineair maar een circulair pad. Ook hier geldt weer het bekende credo: het einddoel is de weg. Keer op keer doorloop je de (zeven) fasen, die een seconde maar ook jaren kunnen duren. De oefening duurt zolang je hem nodig hebt, hem door en door kent en hebt onderzocht. Zodra je je eigen rol kunt zien in de oefening en je je niet meer vereenzelvigt (identificeert) met het hardnekkige patroon en de overtuiging die je daarbij hebt, laat je los. De volgende oefening staat echter alweer meteen voor de deur!

Je bewustzijnsontwikkeling loopt hand in hand met dit transformatie proces. Gaandeweg laat je meer licht toe maar daarmee ook de toenemende schaduw van dit licht en worden je beproevingen groter. Je struikelt en krabbelt weer omhoog. De één is strijdlustiger dan de ander, voelt een sterkere drang om alle mogelijkheden en dromen te onderzoeken en te verwezenlijken. Dit zijn de levenskunstenaar onder ons; mensen die hun leven aanschouwen als een meesterwerk.

Wat deze levenskunstenaar steeds weer motiveert om op te staan en verder te gaan is het heilig vuur. Het innerlijk vuur dat je cellen tot celdeling aanzet, dat je diep van binnen aanspoort om je dromen te verwezenlijken, om het onbekende te betreden, dat met de liefde in je hart samensmelt tot passie, dat iedere handeling maakt tot een rimpeling vanuit je overvloedige hart en iedere stap tot een lichtend spoor van liefde in duisternis. Een vuur dat we vaak alleen maar kennen uit de seksualiteit blijkt zoveel meer mogelijkheden in zich te dragen!

Voor mij is het lichaam een spiegel van dit transformatie proces. Door bepaalde punten aan te raken kun je contact maken met de oefening waar je op dat moment bent en door je aandacht ernaar toe te brengen, er bewustzijn op krijgen. Je kunt hierdoor een sprongetje maken en tot inzicht komen. Tegelijkertijd leer je via de aanraking hoe je op een nieuwe, niet-seksuele manier, om kan gaan met je heilige vuur. Een manier die transformerend en helend is.

De zeven fasen van innerlijke alchemie in een notendop:

1. Het loslaten van ons dagelijks lood

In deze eerste fase laat je ego-deeltjes, dat deel van jou dat zich identificeert met iets hebben of iemand zijn, los. Het is een natuurlijk proces dat begint zodra we vastlopen in ons leven. In de verstrikking ontwaakt een vuur dat ons aanzet tot introspectie en zelf-evaluatie. Plotseling kijken we naar onszelf en beginnen vragen te stellen: Is dit het nou? Werk ik hier nou zo hard voor? Word ik hier echt gelukkig van? Is dit mijn pad? De burn-out is hier een extreem voorbeeld van. Een natuurlijker voorbeeld is het moment dat we de winter in onszelf ervaren; een knagend onbestemd gevoel dat ons naar binnen leidt, het begin of een continuering van je innerlijke zoektocht. Dit is ook het moment dat je openstaat voor inspiratie van buitenaf.

Het loslaatproces begint in het basis chakra, het bekkengebied. De overtuiging die in deze fase hardnekkig is: ‘Ik heb niet genoeg’. Zolang deze overtuiging heersend is leidt het dan ook tot ‘meer van alles’ om het knagende gevoel van ‘tekort’ te verdoven: meer kopen, meer bezit, meer roken, meer drinken, meer eten, maar ook meer spirituele voeding (cursussen, workshops e.d.). Onderdrukking is dezelfde beweging de andere kant op en leidt tot kluizenaarschap of ascetisch leven.

Deze overtuiging is vaak voelbaar als een diepe kramp vanuit het bekken naar de onderbuik, als een hunkering naar voeding, naar de moederborst.

Wat nodig is in deze fase is je innerlijk vuur dat je aanzet tot veranderen.

De alchemisten noemen deze fase calcinatie, het tot kalk branden. De stof die wordt vervaardigd in deze fase is het lood.

2. Overgave aan het niet-weten

Deze fase ervaren we als flow, een overgave aan dat wat is, ongeacht wat de uitkomst is. Het is een onbewust, niet rationeel proces waar onze geest de controle loslaat. Je komt in een gebied waar je geen besef meer hebt van tijd en ruimte, waar je dat wat onbekend is open en bereidwillig tegemoet treedt. Je bent gedachteloos en tegelijkertijd kun je een enorme hoeveelheid inspiratie toelaten. Alle poorten worden opengezet, nieuwe energie in vele expressie vormen kan binnenstromen.

Het proces van overgave vindt plaats in de geslachtsorganen en is voelbaar als opwinding in dit gebied. Deze levensenergie opent de energie poorten naar het bovengelegen lichaam en laden iedere cel op met nieuwe energie.

De overtuiging die in deze fase hardnekkig is: ‘Ik ben niets waard’. Zolang deze overtuiging heersend is projecteren we onze lustgevoelens op de ander en verspillen de opgewekte energie. Onderdrukking is dezelfde beweging de andere kant op en leidt tot seksuele vervormingen zoals pedofilie, dader- of slachtofferschap etc.

Wat je nodig hebt in deze fase is veiligheid en vertrouwen.

Deze tweede fase die door de alchemisten wordt aangeduid als ‘dissolutie’, ‘oplossen’. De stof die in deze fase wordt vervaardigd is tin.

3. Het opdelen van het zelf

Vanuit het onbewuste proces flow kom je in een fase waar je onderscheid maakt tussen wat nog bij je past en wat niet. Tijd om op te ruimen dus! Het is alsof je jezelf als een kerstboom door elkaar schudt en alles wat eruit valt scheidt van de glitter die is blijft hangen. Vervolgens is het de kunst om dat wat niet meer bij je past af te voeren. Het vraagt moed om met minder opsmuk verder te gaan. Na een gewenningsfase waar je je kaal en kwetsbaar voelt in je omgeving zonder je bekende jas, ervaar je al snel dat de buitenwereld zich vormt en podium geeft aan je nieuwe zijn. De schittering van je ziel, wie jij in wezen bent, wordt zichtbaarder. Dit is voelbaar als een zindering door je hele lichaam.

Deze fase vindt plaats in je navel/ onderbuik gebied. Met je adem voer je het oude af en geef je ruimte aan dat wat gezien wil worden in jou.

De overtuiging die in deze fase hardnekkig is: ‘Ik mag (er) niet zijn’. Deze is voelbaar als weerstand in je hele houding. Het is als een rugzak die je weigert af te doen; het met je meedragen van (andermans) last is zo’n gewoonte en onderdeel van je identiteit geworden dat op de oude wijze doorgaan haast aantrekkelijker is dan het aangaan van de verantwoordelijkheid die je krijgt als je ervaart dat je zelf kan bepalen wat je met je meedraagt.

Wat nodig is: (zelf) acceptatie. Een okay zijn met dat wat is.

Door de alchemisten wordt aangeduid als ‘separatie’. De stof die in deze fase vervaardigd wordt is metaal.

4. Samensmelting van het mannelijke en vrouwelijke

Inzicht is de vrucht die je in deze vierde fase ontvangt. In een split second ervaar je eenheid, het samenvallen met de ander, met een situatie. Je overziet, doorziet en ervaart het geheel der dingen. Al je zintuigen staan op scherp en je hart wordt gevuld met een enorme passie. Het inzicht valt je toe en komt voelbaar van een ander niveau dan je dagelijkse bewustzijn of denken. Je vangt hierdoor een glimp op van een andere parallelle realiteit/dimensie. Je ervaart synchroniciteit, ziet tekens, wonderen bestaan! Je bent niet meer alleen, je ervaart een al-één. Deze ervaring kan kort of lang duren en stopt zodra gedachten de overhand nemen.

Dit proces van samensmelten van het mannelijke en vrouwelijke vindt plaats in het hart gebied en is voelbaar zodra de energie vanuit het bekken ontvangen wordt in het hart. Op dit moment ‘begrijpt’ het lichaam, of is het lichaam zich bewust, dat het hogere doel van seksuele energie (je innerlijke vuur) persoonlijke transformatie is.

De overtuiging die in deze fase hardnekkig is: afhankelijke liefde (verliefdheid). Het fijne gevoel in het hart wordt geprojecteerd op de persoon of situatie waar je je op dat moment in bevindt. Het gevoel is zo fijn dat je gelooft dat als je de situatie of persoon vasthoudt, je blijvend verlost zal zijn van lijden. Dit kan degene zijn die je (aan)raakt, zoals een geestelijk leraar, maar ook een instituut zoals de kerk of een boeddhistisch genootschap of een plek of groep mensen.

Wat nodig is in deze fase: onvoorwaardelijke liefde.

Deze vierde fase wordt door de alchemisten ‘integratie’ genoemd. Het metaal die in deze fase wordt gevormd is koper.

Na het inzicht, de vrucht uit de vierde fase, waarbij je in een momentopname het persoonlijke overstijgt en het geheel overziet, val je weer terug in je dagelijkse bewustzijn. Ook al ben je een spirituele ervaring rijker, je vertrouwt nog steeds op het gebied van kennis en religie, en je verblijft nog steeds in de persoonlijke liefde en seksualiteit.

Veel mensen die zichzelf verlicht noemen, hebben dit momentum ervaren. Doordat ze zich vervolgens vastklampen aan de ervaring en zichzelf ermee identificeren ‘ik ben verlicht’, zullen ze niet verder transformeren (en dus ook anderen niet verder brengen dan hun eigen plafond).

Wie de moed heeft om te onderzoeken wat er voorbij de dualiteit ligt, vervolgt het pad naar het hogere stoffelijke: inwijding, meesterschap en extase.

5. Inwijding

De stap naar de vijfde fase in het transformatie proces kun je maken dankzij de ontwikkeling van je ziel tot nu toe. Omdat deze ontwikkeling verder terug gaat dan je geboorte houdt hier de persoonlijke beïnvloeding op, je identificeert je niet meer met je eigen jas of de ander. Je wordt meer bewust van de dimensies die jou omringen en ondersteunen en voelt je gedragen door hun aanwezigheid. Je hogere zintuigen openen, (afhankelijk van je natuur) voel je energie, zie je kleuren en vormen, hoor je ‘tussen de regels door’ en ruik je (on)raad. Zoals bij iedere inwijding word je echter eerst zwaar op de proef gesteld. Dit is een ervaring van bestaanscrisis die vergelijkbaar is met beschrijvingen in de Griekse mythologieën als ‘het neerdalen in het rijk van Hades’, de Christelijke beschrijving van de ‘Donkere nacht van de Ziel’ of de ‘Kleine dood sterven’ uit het Sjamanisme. Als nooit te voren word je uitgenodigd om het lijden te overstijgen door te zien dat zolang je je identificeert met je verhaal en je je zelfgeschapen drama leeft, er geen bevrijding is.

Deze fase van inwijding vindt plaats in je keel chakra en is voelbaar in je lijf als levensenergie (chi, ki of kundalini) die door je gehele lichaam stroomt. De vloeiende energie botst tegen plekken waar gestagneerde energie oftewel spanning zit en dat zorgt voor een schokken in je lichaam. Ook kun je de behoefte voelen om geluid te geven om het lostrillen te ondersteunen. Omdat er geen identificatie meer is, geen ‘ik’ die belang heeft om (spanning) vast te houden, laat je los zonder te willen weten wat het was of analyseren hoe het er is gekomen.

Een belemmering op je weg is angst. Door het oncontroleerbare schudden van je lichaam komt een diepe angst om de controle te verliezen, om de hoek kijken.

Wat nodig is: ontspanning.

De alchemisten duiden deze fase aan als ‘fermentatie’. Het metaal dat in deze fase vervaardigd wordt is mercury.

6. Meesterschap

In deze zesde fase van transformatie worden alle aanwezige onzuiverheden gewist zodat je zo licht mogelijk aan het laatste deel van je reis kan beginnen. Je geest is nu zo getraind in het aanschouwen zonder zich te identificeren dat het kleine zorgelijke denken in de schaduw staat van de werkelijke geestkracht: het ervaren van de realiteit die oncontroleerbaar is en voortdurend veranderd. Je bent meester, staat boven de materie, doorziet de hogere betekenis der dingen. Je bent vrij van kleur (emoties), je ervaart geen persoonlijke identiteit meer. Je ervaart agape; hogere liefde, een liefde die transpersoonlijk is, een liefde voor het al, je herkent je innerlijke geliefde in ieder ander en doorvoelt dat iedereen op zijn eigen manier op zoek is naar een ervaring van eenheid.

Deze fase van meesterschap vindt plaats in het derde oog. Je voelt levensenergie circuleren van beneden in je lichaam naar boven en weer terug. De energie wakkert je derde oog aan wat kan voelen als een druk op je hoofd. Je kan ook een sterke ervaring van licht hebben (alsof er met een zaklamp op je ogen wordt geschenen) en beelden en kleuren zien.

Een belemmering op je weg is de identificatie met de prettige, lichte ervaring. Het spirituele ego, dat zich identificeert met goed doen, goed (bezig) zijn, je prettig voelen, duikt hier op. Door de ervaring van licht kun je opnieuw denken verlicht te zijn. Je ontwikkeling stopt dan omdat je denkt dat je er al bent. Zodra je ziet dat identificatie met fijn hetzelfde is als met pijn, ontwikkel je weer verder.

De alchemisten duiden deze fase aan als ‘distillatie’ (reiniging door verdamping). Het metaal dat in deze fase wordt vervaardigd is zilver.

7. Extase

In deze laatste fase van transformatie kom je thuis. Je lichtlichaam voelt als een warme jas die je herinnert aan alle potentie die je bij je draagt. Er is een diepe zelfverzekerdheid voelbaar zoals je die nooit eerder hebt gevoeld. Je hebt geen vragen meer, je ervaart een alwetendheid in de diepe acceptatie van het niet-weten. In het omarmen van het totale leven ervaar je tegelijkertijd de bereidheid om te sterven. Ieder moment is perfect, er hoeft niets of niemand meer veranderd te worden. Deze ervaring komt overeen met een bijna dood ervaring. Je sterft de kleine dood en ontvangt de grootst mogelijke vrucht: dankbaarheid. Dit diepe gevoel van respect en dank voor het leven, voor de weg die je hebt mogen afleggen, motiveert je om terug te keren naar het wereldse. Terwijl je afdaalt realiseer je je dat er nog voldoende op te ruimen is. Zoals een monnik ooit mooi zei: ‘Als je denkt dat je verlicht bent, ga dan een weekend bij je ouders logeren.’

Deze fase vindt plaats in het kruin gebied, je kroon. Vanuit je kruin beweegt de energie naar boven en buiten je energieveld in en doordat je je lichtlichaam nu zo sterk voelt ontvang je een allesomvattende eenheidservaring. Omdat er geen ‘actie’ is (dwz geen gedachte, geen handeling etc) is er ook geen ‘re-actie’ en bouw je volgens de Boeddhisten geen karma op, wat uniek is. In deze zijn-staat vindt om die reden een diepe, levensverlengende heling plaats. De geest kan hier tonen waar hij toe in staat is: dat wat je erin stopt met een intentie komt er onmiddellijk uit. Je kunt licht-reizen maken door andere dimensies, je intentie richten op het helen van een bepaald deel van je lichaam, vragen stellen maar ook heel praktisch, vragen om een innerlijke wekker af te laten gaan in 20 minuten tijd. In deze zijn-staat kun je alles wat donker en duister is transformeren tot licht.

De alchemisten duiden deze fase aan als coagulatie (stolling). Het metaal dat in deze fase vervaardigd wordt is goud. Hun einddoel, om de steen der wijzen en het levenselixer te vinden, is volbracht. Met deze steen, met dit elixer, in deze zijnstoestand, verandert ieder metaal, zelfs het zwaarste lood, onmiddellijk in goud.