nl Dutch en English

 

 

 

 

Massage Ritual & Love Retreat (voor geliefden)

Als extra aanvulling op een verblijf in de Love Bubble geef ik ook het Massage Ritual aan geliefden. In dit ritueel raak ik jullie beide aan, allereerst afzonderlijk in elkaars nabijheid en vervolgens gezamenlijk. De intentie van mijn aanraking is om de liefdesstroom in jullie beider lichamen aan te zetten en deze stromen vervolgens met elkaar te verbinden. Dit brengt jullie voorbij het alledaagse, bij de essentie van jullie verbinding. Afhankelijk van jullie eigen intentie ligt het accent meer op ontspanning, verdieping of inwijding (zie uitleg Massage Ritual individueel).

Als extra verdieping op het verblijf in de Love Bubble geef ik ook een Love Retreat aan geliefden. In dit retreat staat jullie vraag centraal; het thema waarop jullie geïnspireerd wensen te worden. In een telefonische intake lichten jullie gezamenlijk dit thema toe. Ik kijk allereerst of ik denk jullie te kunnen inspireren en zo ja, kom dan met een vrijblijvend voorstel en eventueel huiswerk tot aan het retreat. In het retreat zelf is de aanraking voor mij een belangrijke tool. Door contact te maken met jullie lichamen ontvouwt zich de diepere gelaagdheid van het thema dat jullie willen onderzoeken. Hierdoor ontstaat heling en transformatie.

Alhoewel de aanraking tot het ervaren van sensualiteit kan leiden en ik deze energie gebruik om andere delen van je lichaam tot leven te wekken, zijn zowel het Massage Ritual als de Love Retreat alles behalve seksueel. Alle energie wordt gebruikt om jullie verbinding te verdiepen. Ik blijf dan ook ten alle tijde aangekleed en er is geen fysieke interactie met mij mogelijk.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.